Skip to content

Matematyka

UWAGA! Zajęcia z matematyki prowadzi dwoje prowadzących, zarejestruj się na webinar tylko do jednego z wykładowców. 

NASTĘPNE ZAJĘCIA:

7.12.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Ciąg geometryczny

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

NASTĘPNE ZAJĘCIA:

7.12.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Ciąg geometryczny

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Termin: 12.10.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: zbiory i działania na liczbach

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 19.10.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: logarytmy i potęgi

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 26.10.2022, godz.: 17.30 – 18:30

Temat: wyrażenia algebraiczne i wielomiany

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 09.11.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Równania i nierówności

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 16.11.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Funkcje, funkcja liniowa

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 23.11.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Funkcja kwadratowa

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania  

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 30.11.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Ciągi, ciąg arytmetyczny

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 07.12.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Ciąg geometryczny

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 14.12.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Trygonometria kąta wypukłego 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 21.12.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Trygonometria w geometrii 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 28.12.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Zadania na dowodzenie 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania