Skip to content

Matematyka podstawowa

UWAGA! Od stycznia będzie obowiązywać podział na kursy maturalne z matematyki podstawowej i rozszerzonej.

Matematyka rozszerzona

 

NASTĘPNE ZAJĘCIA:

Termin: 22.03.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Stereometria – ostrosłupy

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Termin: 12.10.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: zbiory i działania na liczbach

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 19.10.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: logarytmy i potęgi

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 26.10.2022, godz.: 17.30 – 18:30

Temat: wyrażenia algebraiczne i wielomiany

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 09.11.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Równania i nierówności

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 16.11.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Funkcje, funkcja liniowa

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 23.11.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Funkcja kwadratowa

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania  

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 30.11.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Ciągi, ciąg arytmetyczny

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 07.12.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Ciąg geometryczny

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 14.12.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Trygonometria kąta wypukłego 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 21.12.2022, godz.: 14:30 – 15:30

Temat: Trygonometria w geometrii 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Termin: 21.12.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Trygonometria w geometrii 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 28.12.2022, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Zadania na dowodzenie 

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 4.01.2023, godz.: 19:00 – 20:00

Temat: Planimetria cz.1

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 11.01.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Planimetria cz.2

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 18.01.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Wykorzystanie twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 25.01.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Wybrane zadania z arkuszy maturalnych i informatora CKE

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 


 

Termin: 8.03.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Geometria analityczna

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 15.03.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Stereometria – graniastosłupy

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 22.03.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Stereometria – ostrosłupy

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 29.03.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Kombinatoryka i prawdopodobieństwo

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 5.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Statystyka

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 12.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Zadania optymalizacyjne

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 19.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Zadania z arkuszy i informatora cz. 1

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 26.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Zadania z arkuszy i informatora cz. 2

Prowadzący: dr inż. Tomasz Wiśniewski, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania