Skip to content

Matematyka rozszerzona 

12.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

 

Temat: Prawdopodobieństwo i kombinatoryka

 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

17.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

 

Temat: Rachunek różniczkowy cz.1 

 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

24.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

 

Temat: Rachunek różniczkowy cz.2 

 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 4.01.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 9.01.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Równania i nierówności cz. 1 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 16.01.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Równania i nierówności cz. 2 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 23.01.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Funkcje

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 6.03.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Ciągi

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 13.03.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Trygonometria  

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 20.03.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Planimetria 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 27.03.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej  

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 3.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Stereometria 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 12.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Prawdopodobieństwo i kombinatoryka  

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 17.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Rachunek różniczkowy cz.1 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Termin: 24.04.2023, godz.: 17:30 – 18:30

Temat: Rachunek różniczkowy cz.2 

Prowadzący: dr  Anna Landowska, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania