Skip to content

 

Język hiszpański

 

Termin: 25 luty 2022r., godz. 16.00-17.30

Temat: Człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje (+czas teraźniejszym presente)

Prowadzący: mgr Joanna Kurdelska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Termin: 04 marca 2022r.,  godz. 16.00-17.30

Temat: Dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania ( + ser/estar)

Prowadzący: mgr Joanna Kurdelska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Termin: 11 marca 2022r., godz. 16.00-17.30

Temat: Szkoła i praca: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy (+ czas przyszły futuro)

Prowadzący: mgr Joanna Kurdelska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Termin: 18 marca 2022r., godz. 16.00-17.30

Temat: Życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia ( + liczebniki, godziny)

Prowadzący: mgr Joanna Kurdelska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Termin: 25 marca 2022r., godz. 16.00-17.30

Temat: Żywienie – artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, restauracje

Prowadzący: mgr Joanna Kurdelska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Termin: 01 kwietnia 2022r., godz. 16.00-17.30

Temat: Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, ubrania

Prowadzący: mgr Joanna Kurdelska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Termin: 08 kwietnia 2022r., godz. 16.00-17.30

Temat: Podróżowanie i turystyka – środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki (+ czas przeszły Preterito perfecto)

Prowadzący: mgr Joanna Kurdelska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Termin: 22 kwietnia 2022r., godz. 16.00-17.30

Temat: Sport – popularne dyscypliny sportu, podstawowy sprzęt sportowy, imprezy + świat przyrody – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz,  ochrona środowiska, klęski żywiołowe (+ czas przeszły imperfecto)

Prowadzący: mgr Joanna Kurdelska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Termin: 29 kwietnia 2022r., godz. 16.00-17.30

Temat: Zdrowie – higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich objawy  i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia  ( + czas przeszły indefinido)

Prowadzący: mgr Joanna Kurdelska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego