Skip to content

 

Historia

NASTĘPNE ZAJĘCIA: 

 

21.03.2023 r., 17:00 – 18:00

Temat: Historia Polski po II wojnie światowej. Polska w latach 1944-1956 cz.2

Prowadzący: dr hab. Eryk Krasucki, prof. US, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Termin: 8 listopada 2022 r., 18:00 – 19:00 

Temat: Przyczyny i początki zimnej wojny (1945-1948) 

Prowadzący: dr Tomasz Ślepowroński, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 15 listopada 2022 r., 18:30 – 19:30 

Temat: Zimna wojna jako konflikt globalny (1949-1963)

Prowadzący: dr Tomasz Ślepowroński, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 29 listopada 2022 r., 18:00 – 19:00 

Temat: Procesy odprężeniowe w zimnej wojnie (1963-1979)

Prowadzący: dr Tomasz Ślepowroński, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 6 grudnia 2022 r., 18:00 – 19:00 

Temat: Klęska ZSRR (1979-1990)

Prowadzący: dr Tomasz Ślepowroński, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 13 grudnia 2022 r., 18:00 – 19:00 

Temat: Kształtowanie i funkcjonowanie bloku zachodniego i wschodniego

Prowadzący: dr Tomasz Ślepowroński, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 20 grudnia 2022 r., 18:00 – 19:00 

Temat: Klęska ZSRR (1979-1990)

Prowadzący: dr Tomasz Ślepowroński, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 14.03.2023, godz.: 17:00 – 18:00

Temat: Historia Polski po II wojnie światowej. Polska w latach 1944-1956 cz.1

Prowadzący: dr hab. Eryk Krasucki, prof. US, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 21.03.2023, godz.: 17:00 – 18:00

Temat: Historia Polski po II wojnie światowej. Polska w latach 1944-1956 cz.2

Prowadzący: dr hab. Eryk Krasucki, prof. US, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 27.03.2023, godz.: 17:00 – 18:00

Temat: Historia Polski po II wojnie światowej. Polska w latach 1956-1980 cz.1

Prowadzący: dr hab. Eryk Krasucki, prof. US, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 04.04.2023, godz.: 17:00 – 18:00

Temat: Historia Polski po II wojnie światowej. Polska w latach 1956-1980 cz.2

Prowadzący: dr hab. Eryk Krasucki, prof. US, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 11.04.2023, godz.: 17:00 – 18:00

Temat: Historia Polski po II wojnie światowej. Polska w latach 1980-1991 cz.1

Prowadzący: dr hab. Eryk Krasucki, prof. US, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego 

Termin: 25.04.2023, godz.: 17:00 – 18:00

Temat: Historia Polski po II wojnie światowej. Polska w latach 1980-1991 cz.2

Prowadzący: dr hab. Eryk Krasucki, prof. US, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego