Skip to content

Geografia

NASTĘPNE ZAJĘCIA: 

 

Geografia: spotkanie 17

25.03.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

Prowadzący: dr Tomasz Rydzewski, Instytut Gospodarki Przestrzennej I Geografii Społeczno-ekonomicznej, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

 

Prowadzący:  

dr Tomasz Rydzewski, Instytut Gospodarki Przestrzennej I Geografii Społeczno-ekonomicznej, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania 

Terminy semestr I: 

12.10.2022 r., godz.: 17:00 – 18:00

22.10.2022 r., godz.: 9:00 – 10:00

29.10.2022 r., godz.: 9:00 – 10:00

5.11.2022 r., godz.: 9:00 – 10:00

12.11.2022 r., godz.: 9:00 – 10:00

19.11.2022 r., godz.: 9:00 – 10:00

26.11.2022 r., godz.: 9:00 – 10:00

3.12.2022 r., godz.: 9:00 – 10:00

7.12.2022 r., godz.: 18:00 – 19:00

17.12.2022 r., godz.: 9:00 – 10:00

7.01.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

14.01.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

21.01.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

28.01.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

Terminy semestr II

11.03.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

18.03.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

25.03.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

1.04.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

8.04.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

15.04.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

22.04.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

29.04.2023 r., godz.: 9:00 – 10:00

 

 

TEMATYKA

Geografia fizyczna

1. Astronomia w geografii

2. Atmosfera

· skład i budowa atmosfery

· elementy pogody

· czynniki klimatotwórcze

· strefy klimatyczne świat

3. Hydrosfera

· oceany i morza

· wody powierzchniowe lądowe

4. Procesy endogeniczne

· budowa wnętrza Ziemi

· ruchy górotworcze

· plutonizm i wulkanizm

· trzęsienia ziemi

5. Procesy egzogeniczne

· procesy krasowe

· rzeźbotwórcza działalność rzek

· rzeźbotwórcza działalność morza

· rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów

· rzeźbotwórcza działalność wiatru

6. Pedosfera i biosfera

Geografia społeczno – ekonomiczna świata

1. Podział polityczny świata

2. Ludność i urbanizacja

· zmiany liczby ludności i jej rozmieszczenie

· rozwój demograficzny

· migracje

· zróżnicowanie ludności

· osadnictwo

Dodatkowo — zadania powtórzeniowe do każdego z omawianych działów.